تبلیغات
♥Hani orders♥ - انواع قالب
قالب نوع یک
برای سفارش:رنگ پس زمینه+بکگراند+هدر معمولی یا پی ان جیقالب نوع دوم
برای سفارش:رنگ قالب+رنگ خط ها+متن+بکگراند


قالب نوع سوم
برای سفارش:رنگ پس زمینه+نقطه یا خط یا خط چین و رنگشون+بکگراند+عکس های بالا و پایین قالب

قالب نوع چهارم
برای سفارش:رنگ پس زمینه+نقطه یا خط یا خط چین و رنگشون+بکگراند+عکس های بالا و پایین قالب

قالب نوع پنجم
برای سفارش:رنگ پس زمینه+نقطه یا خط یا خط چین و رنگشون+بکگراند+عکس های بالا و پایین قالب

قالب نوع ششم
برای سفارش:رنگ پس زمینه+نقطه یا خط یا خط چین و رنگشون+بکگراند+عکس های بالا و پایین قالب

قالب نوع هفتم
برای سفارش:رنگ پس زمینه+نقطه یا خط یا خط چین و رنگشون+بکگراند+عکس های بالا و پایین قالب

قالب نوع هشتم
برای سفارش:رنگ پس زمینه+نقطه یا خط یا خط چین و رنگشون+بکگراند+عکس های بالا و پایین قالب

قالب نوع نهم(منو چپ)
برای سفارش:رنگ پس زمینه(یکسان یا متفاوت)+نقطه یا خط یا خط چین و رنگشون+بکگراند+عکس های بالا و پایین قالب+طرحش چجوری باشه